Strona Główna

Ta aplikacja wymaga co najmniej Androida 6 ! Starsze wersje Androida nie są obsługiwane.Do pobrania ze strony autora. https://freeradionetwork.de/grnclient.html
Aplikacja wielosystemowa między innymi na Linux Raspbian do pobrania ze strony autora.

Instrukcja instalacji alternatywnego systemu AlterFRN.Autorem tego artykułu jest Marcin. Digit4all_GROUP

 
 
Jedynym klientem jakiego opiszę to klasyczny AlterFRN którego można pobrać podobnie jak serwer ze strony http://alterfrn.ucoz.ru/
Jak ktoś chce mieć graficznego klienta to niech brnie w JavaFRN by freeradionetwork.de opartego na środowisku JAVA. Ja osobiście JAVY nie chcę mieć na RaspberryPi dlatego skupię się na tym co jest sprawdzone i działa stabilnie od lat.
 
 Podobnie jak w przypadku serwera FRN komendy wydane mają za zadanie pobrać i umieścić klienta w folderze o nazwie FRN i nadać nazwę plikowi uruchomieniowemu nazwę FRN aby łatwiej i krócej wpisywać komendy
 
sudo -s
cd /opt/
wget http://alterfrn.ucoz.ru/C6460/FRNClientConsole.Linux-armhf.6460r.tgz
tar -zxvf FRNClientConsole.Linux-armhf.6460r.tgz
rm FRNClientConsole.Linux-armhf.6460r.tgz
mv FRNClientConsole.Linux-armhf.6460r FRN
cd FRN
mv FRNClientConsole.Linux-armhf.r6460 FRN

Dzięki temu mamy taką zawartość katalogu

root@raspberrypi:/opt/FRN# ls
connsounds.cfg    connsounds_ru  FRN  frnconsole.cfg.unix  hours    informer  sounds

Najbardziej nas interesuje plik frnconsole.cfg.unix którego edytujemy komendą

nano /opt/FRN/frnconsole.cfg.unix

Zanim podejdziemy do konfiguracji najpierw komenda pozwalająca wykryć jakie karty dźwiękowe posiadamy w naszym RaspberryPi.

/opt/FRN/./FRN audioconfig

A wynikiem tej komendy jest taki komunikat na terminalu

Wybieramy kartę która nas interesuje w tym przypadku karta USB i kopiujemy cały wpis jak zaznaczony na zdjęciu

Edytujemy teraz plik konfiguracji

nano /opt/FRN/frnconsole.cfg.unix

I wklejamy skopiowany fragment w sekcji AUDIO zarówno InDevice jak i OutDevice

################################################################################
# http://alterfrn.ucoz.ru/index/section_2_audio/0-12
[Audio]
#InDevice=ALSA:H3 Audio Codec: CDC PCM Codec-0 (hw:0,0)
InDevice=ALSA:C-Media USB Headphone Set: USB Audio (hw:2,0)
InSampleRate=44100
InQuality=S
InFactor=1
InPreCapturedTime=100
InAgcEnabled=no
InAgcLevel=90
InAgcMaxGain=20
InHpfEnabled=no
InHpfOrder=10
InDtmfEnabled=no

#OutDevice=ALSA:H3 Audio Codec: CDC PCM Codec-0 (hw:0,0)
OutDevice=ALSA:C-Media USB Headphone Set: USB Audio (hw:2,0)
OutSampleRate=44100
OutQuality=S
OutFactor=1
OutAgcEnabled=no
OutAgcLevel=90
OutAgcMaxGain=40
OutHpfEnabled=no
OutHpfOrder=10
OutDelayConst=

Teraz możemy przejść do dalszej konfiguracji najważniejszych opcji. Plik jest podzielony na sekcje

[Auth]  – Nasze dane połączenia z serwerem – login , hasło, znak, imię itd.

[Audio] – Ustawienia karty dźwiękowej

[Radio] – ustawienia sterowania radiem – porty PTT,COS

[Manager] – ustawienia SysManagera – Z nieznanych przyczyn domyślnie teraz jest ALTERNATYWNY freeradionetwork.de zamiast oficjalnego freeradionetwork.eu ( sugeruję zmianę ) ponieważ będziecie mieć problem z połączeniem z serwerem obsługującym SysManager EU. A wiekszość serwerów jest już to ma EU a niektóre mają także DE.

[Server] – dane połączenia z serwerem – adres, port , nazwa kanału

[Internet] – głownie ustawienia PROXY jeśli ktoś używa

[Message] – Auto odpowiedź jeśli ktoś napize wiadomość do waszej bramki

[System] – Informacje co i gdzie ma być zapisane w postaci pliku LOG

[Sounds] – Ustawienia dźwięków / komunikatów dźwiękowych jakie ma nadawać wasza bramka

[Hours] – Zegarynka – audio powiadamianie o godzinie

[Informer] – czasowe odtwarzanie plików audio z komunikatem np. witaj tu bramka …

[Recorder] – rejestrator rozmów – zapisuje w postaci plików audio całą aktywność bramki

Opisy co i jak skonfigurować można znalesc w internecie i nawet kiedyś było tu https://youtu.be/NaidRR6NuNQ

Niemniej w streszczeniu wklejam przykładowy plik na podstawie którego poprzez podmianę danych możecie uzupełnić własny plik konfiguracyjny.

[Auth]
Callsign=LND001
OperatorName=Marcin
EMailAddress=e@mail.ru
City=Luton
CityPart=Dunstable
Password=aabbccdd
Country=Great Britain
Description=Opis bramki 
BandChannel=433500 #88.5
ClientType=GATEWAY
CharsetName=ISO-8859-2
[Audio]
InDevice=ALSA:C-Media USB Headphone Set: USB Audio (hw:2,0)
InSampleRate=44100
InQuality=S
InFactor=1
InPreCapturedTime=100
InAgcEnabled=no
InAgcLevel=90
InAgcMaxGain=20
InHpfEnabled=no
InHpfOrder=10
InDtmfEnabled=no

OutDevice=ALSA:C-Media USB Headphone Set: USB Audio (hw:2,0)
OutSampleRate=44100
OutQuality=S
OutFactor=1
OutAgcEnabled=no
OutAgcLevel=90
OutAgcMaxGain=40
OutHpfEnabled=no
OutHpfOrder=10
OutDelayConst=

[Radio]
PttEnabled=yes

#### USB-COM for FreeBSD
#PTT=COM:/dev/cuaU0:RTS:
#COS=COM:/dev/cuaU0:RS:

##### RS232 for FreeBSD
#PTT=COM:/dev/cuau0:RTS:
#COS=COM:/dev/cuau0:RS:

##### USB-COM for Linux
#PTT=COM:/dev/ttyUSB0:RTS:
#COS=COM:/dev/ttyUSB0:CTS:

##### RS232 for Linux
#PTT=COM:/dev/ttyS0:RTS:
#COS=COM:/dev/ttyS0:CTS:

##### SYSFS-GPIO for Linux
PTT=GPIO:23:gpio23:N
#COS=GPIO:7:gpio7:N

##### CM108-GPIO for FreeBSD/Linux
#PTT=CM108:/dev/hidraw0:GPIO3:N
#COS=CM108:/dev/hidraw0:VOLDN:I

#### VOX
COS=VOX:500
LIGHT=
STATIC=
CTCSSWakeTime=0
CarrierCatchTime=100
CarrierLostTime=600
SquelchSettlingTime=
DtmfTimeout=15
DtmfCommands=
IdNoSoundListFileName=

[Manager]
ManagerAddress=sysman.freeradionetwork.eu
ManagerPort=10025
DynamicPasswordMode=YES
[Server]
ServerReconnectCount=3
ServerReconnectInterval=3000

ServerAddress=adres serwera

ServerPort=10024
VisibleStatus=AV
Network=Nazwa kanału
BackupServerMode=
ForcedBackupServerAddress=
ForcedBackupServerPort=
ForcedBackupServerNetwork=
RxTxHookScript=
InvalidStaticPasswordScript=
ProtoListFormat=NONE
ProtoSpeakerInfo=no
ProtoShortFrames=no

[Message]
PrivateAutoResponse=To jest BRAMKA nie odpowiada na wiadomości prywatne
MessageHookScript=
[Sounds]
SoundsDir=
SoundCourtesy=
EnableCourtesy=no
SoundCourtesyEmptyNet=
EnableCourtesyEmptyNet=no
SoundRoger=
EnableRoger=no
SoundNoConnection=
EnableNoConnection=no
SoundReject=
EnableReject=no
SoundError=
EnableError=no
SoundRadioBOT=
EnableRadioBOT=no
EnableConnect=no
SoundConnect=
ConnectSoundCfgEnabled=no
ConnectSoundCfgFileName=
ConnectSoundExtEnabled=no
ConnectSoundExtScript=
ConnectSoundExtDir=
EnableServerBOT=no
SoundServerBOT=
EnableServerEOT=no
SoundServerEOT=
EnableDisconnect=no
SoundDisconnect=
[Hours]
Enabled=No
Dir=
Interval=60
Correction=0
Debug=no
ExtEnabled=No
ExtScript=
ExtDir=
ExtTempDir=
[Informer]
Enabled=No
Dir=
Interval=900
Mode=SEQ
SilenceEnabled=No
SilenceInterval=300
SilenceTime=2000
ExtEnabled=No
ExtScript=
ExtDir=
ExtTempDir=
[Recorder]
Enabled=No
Dir=./recorder
Direction=both
FileNameFormat=long
SubdirMode=y-m-d
Script=

Ustawnia poziomów AUDIO wykonujemy wydając komendę

alsamixer

Komendy F1-F6 daja możliwośc wyboru karty i dodatkowych opcji

Ręczne uruchamianie w celu sprawdzenia poprawności konfiguracji można wykonać wydając komendę

/opt/FRN/./FRN

Wykonanie pliku startowego

nano /lib/systemd/system/FRN.service

i wklejamy

[Unit]
Description=FreeRadioNetwork
After=network.target sound.target
[Service]ExecStart=/opt/FRN/FRN
TimeoutSec=30
Restart=on-failure
RestartSec=30
StartLimitInterval=350
StartLimitBurst=10

[Install]WantedBy=multi-user.target

Teraz możemy FRN klienta uruchamiać restartować i wyłączać

systemctl status FRN
systemctl restart FRN
systemctl start FRN
systemctl stop FRN

a także nakazać mu autouruchamianie po starcie maliny

systemctl enable FRN
systemctl disable FRN